USD 324.65
EUR 397.66
RUB 5.74
Погода в Жансугуров °C

Фиксированный налог

ПРОЕКТ

Об установлении единых ставок
фиксированного налога для всех
налогоплательщиков по Аксускому
району на 2013-2015 годы

В соответствии с пунктом 2 статьи 422 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 10 декабря 2008 года, подпункта 15 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года Аксуский районный маслихат РЕШИЛ:
1.Установить единые ставки фиксированного налога для всех налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории Аксуского района согласно приложения.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам « Бюджета и развития социально-культурной отрасли, молодежной политики, защиты прав и законности».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.
Председатель сессии,
секретарь маслихата

СОГЛАСОВАНО

Руководитель налогового
управления по Аксускому району

ПРОЕКТ

Приложение к решению Аксуского
районного маслихата «Об установлении
единых ставок фиксированного налога для
всех налогоплательщиков по Аксускому
району на 2013-2015 года»

Единые ставки фиксированного налога на 2013-2015 года для всех налогоплательщиков осуществляющих деятельность на территории района

№ п/п

Наименование объекта налогообложения

Размер единой ставки фиксированного налога на единицу налогообложения в месяц по Аксускому району (в месячных расчетных показателях)

1

2

3

1.

Игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с одним игроком

2

2.

Игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с участием более одного игрока

2

3.

Персональный компьютер, используемый для проведения игры

2

4.

Игровая дорожка

10

5.

Карт

5

Уважаемые автовладельцы и жители Аксуского района!!!

Уважаемые автовладельцы и жители Аксуского района!!!

Доводим до Вашего сведения, что в настоящее время проводятся профилактические мероприятия с участием органов государственных доходов и органов дорожной полиции по постановке на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя лиц, занимающихся частным извозом.

23 Января 2018
Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
Карта сайта Обратная связь