USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

О внесений изменений в постановление акимата Аксуского района от 11 августа 2015 года №305 «Об утверждении Положения государственного учреждения «Аксуский районный отдел образования»

ПРОЕКТО внесений изменений в постановление

акимата Аксуского района от 11 августа

2015 года №305 «Об утверждении

Положения государственного учреждения

«Аксуский районный отдел образования»»


В соответствии с подпунктом 8) статьи 18 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и Указом Президента Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 410 «Об утверждении Типового положения государственного органа Республики Казахстан», со статьями 31, 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001года«О местном государственномуправленииисамоуправлениивРеспублике Казахстан», состатьей 21Закона РеспубликиКазахстан от24марта1998 года«Онормативных правовых актах», акиматАксуского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие измененияв постановление акимата Аксуского района от 11 августа 2015 года №305 «Об утверждении Положения государственного учреждения «Аксуский районный отдел образования» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 16 сентября 2015 года №3426, опубликованного в газете «Ақсу өңірі» от25 декабря 2015 года №52(9788).

изложить в новой редакции подпункт 11) пункта 25 приложения указанного постановления:

«коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Бижараса Садырбайулы с дошкольным мини-центром» Аксуского районного отдела образования»;

изложить в новой редакции подпункт 15) пункта25 приложения указанного постановления:

«коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа имени ШоканаУалиханова с дошкольным мини-центром» Аксуского районного отдела образования»;

изложить в новой редакции подпункт 19) пункта 25 приложения указанного постановления:

«коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Нурсултана Есебулатова с дошкольным мини-центром» включая начальную школу ГЭС,КызылкайынАксуского районного отдела образования»;

изложить в новой редакции подпункт 20) пункта25приложения указанного постановления:

«коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа имени КудашаМукашева с дошкольным мини-центром» Аксуского районного отдела образования»;

изложить в новой редакции подпункт 25) пункта 25 приложения указанного постановления:

«коммунальное государственное учреждение «Алажидинская основная средняя школа» Аксуского районного отдела образования»;

изложить в новой редакции подпункт 28) пункта 25 приложения указанного постановления:

«коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа имени МухтараАуезова» Аксуского районного отдела образования»;

исключить подпункт 29) пункта 25 приложения указанного постановления.

2. Возложить на руководителя государственного учреждения «Аксуский районный отдел образования» Рамазанова БегымбекСейфилмаликовича опубликование настоящего постановления после государственной регистрации в органах юстиции в официальных в периодических печатных изданиях, а также на интернет-ресурсе,определяемом Правительством Республики Казахстан, и на Интернет-ресурсе акимата района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Корганбаева Сабита Бейсебековича.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким района А.ДалбагаевСалық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь