USD 327.10
EUR 400.53
RUB 5.78
Погода в Жансугуров °C

Об изменении границы (черты) села Кызылагаш Аксуского района


Об изменении границы (черты) села

Кызылагаш Аксуского района

В соответствии с пунктом 5 статьи 108 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, подпунктом 3) статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» от 8 декабря 1993 года, Аксуский районный маслихат РЕШИЛ и акимат Аксуского района ПОСТАНОВИЛ:

1. Изменить границу (черту) села Кызылагаш Кызылагашского сельского округа Аксуского района на 77,6 гектаров, установив новые границы села Кызылагаш общей площадью 347,6 гектаров согласно прилагаемой схематической карте.

2. Возложить на руководителя аппарата районного маслихата Усенова Нурбола Каметкалиевича опубликование настоящего совместного решения районного маслихата и постановления акимата района после государственной регистрации в органах юстиции в официальных и периодических печатных изданиях, а также на интернет-ресурсе, определяемом Правительством Республики Казахстан и на интернет-ресурсе районного маслихата.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного решения районного маслихата и постановления акимата района возложить на заместителя акима района Базарханова Есима Сейлхановича.

4. Настоящее совместное решение районного маслихата и постановление акимата района вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии Секретарь маслихата Аким района

________________ ___________________ ___________________

Б. Сулейменов С. Серпербаев А. Далбагаев

Согласование к совместному решению Аксуского районного маслихата от 7 сентября 2015 года № 44-274 и постановлению акимата Аксуского района от 7 сентября 2015 года № 376 «Об изменении границ (черт) села Кызылагаш Аксуского района»

«СОГЛАСОВАНО»


Руководитель государственного учреждения «Отдел земельных отношений Аксуского района»

Жумагалиев

Маулен

Буркиткалиевич

2« » 2015 года

Руководитель государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства Аксуского района»

Мырзеков

Нурлан

Комарович

« » 2015 года

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь