USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

О повышении базовых ставок земельного налога и ставок единого земельного налога в десять раз на неиспользуемые в соответ ствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяй ственного назначения

Проект


РЕШЕНИЕ АКСУСКОГО
РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

с.Жансугуров № « » 2015 годаО повышении базовых ставок земельного
налога и ставок единого земельного налога
в десять раз на неиспользуемые в соответ
ствии с земельным законодательством
Республики Казахстан земли сельскохозяй
ственного назначения


В соответствии с пунктом 1-1 статьи 387, пунктом 1 статьи 444 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Аксуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Повысить базовые ставки земельного налога в десять раз на неиспользуемые в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного назначения.
2. Повысить ставки единого земельного налога в десять раз на неиспользуемые в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного назначения.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии
Аксуского районного маслихата
____________ Б.Сулейменов

Секретарь Аксуского районного
маслихата___________ С.Серпербаев

Лист согласования к решению Аксуского районного маслихата «О повышении базовых ставок земельного налога и ставок единого земельного налога в десять раз на неиспользуемые в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного назначения» № от « » 2015 года

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель государственного учреждения «Отдел земельных отношений Аксуского района» Жумагалиев Маулен Буркиткалиевич
« » 2015 год

Руководитель управления
государственных доходов
по Аксускому району Байсаринов Айткали
Сейткалиевич « » 2015 год

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь