USD 327.10
EUR 400.53
RUB 5.78
Погода в Жансугуров °C

О внесении изменений в Постановление акимата Аксуского района за №890 от 22 ноября 2011 года «Об установлении квоты рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы

ПРОЕКТ

25.09.2012

О внесении изменений в Постановление
акимата Аксуского района за №890
от 22 ноября 2011 года «Об установлении
квоты рабочих мест для лиц,
освобожденных из мест лишения свободы

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и подпунктом 5-5) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения», в целях социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы и оказания им содействия в трудоустройстве и пунктом 1 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О нормативно правовых актах» Акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление акимата Аксуского района за №890 от 22 ноября 2011 года «Об установлении квоты рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы» зарегистрированное в Перечне государственных Правовых актов в департаменте Юстиции по Алматинской области за №2-4-139 от 24 ноября 2011 года опубликованное в районной газете «Ақсу өңірі» за №50(9581) от 10 декабря 2011 года внести следующие изменения:
В пункте 1 слово «полтора» заменить словом «три».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Корганбаева Сабита Бейсебековича.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности
акима района
С.Корганбаев

Лист согласования к постановлению акимата №____ Аксуского района от «_____»______ 2012 года «О внесении изменений в Постановление акимата Аксуского района за №890 от 22 ноября 2011 года «Об установлении квоты рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы»

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник государственного
учреждения «Отдел занятости
и социальных программ
Аксуского района»

Бекбаланов Кайрат
Тынбаевич
«____»________ 2012 год

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь