USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

Новости

05 Января 2018 09:24
Объявление о конкурсе

Организатор (единый организатор): Государственное учреждение "Аксуский районный отдел образования"

Юридический адрес: 040100Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугурова, ул. Желтоксан, 5

Фактический адрес: 040100 Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугурова, ул. Желтоксан, 5

Почтовый адрес: 040100Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугурова, ул. Желтоксан, 5

БИК KKMFKZ2A, Кбе 12

ИИК KZ360705034649888001, Комитет Казначейства МФ РК

Валюта счета: KZT                         

контактные телефоны: 8 (72832)2-10-46,8(72832)2-21-38,87022898840

факс: 8 (72832)2-10-46

e-mail:turi.esebul @mail.ru,  

объявляет о проведении конкурса по выбору поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования Услуга должна быть оказана в ниже следующих учреждениях образования:

 

№ лота

Наименование школы, адрес

Количество детей

Из них количество детей  из малообеспеченных семей

Сумма, выделенная для обеспечения бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств (тыс.тенге)

1

2

3

4

5

1

КГУ СШ им Сатбаева с. Жансугуроваул Желтоксан 8

947

53

2510,0

2

КГУ СШ им Сыдыкова с.Жансугурова ул Калилаханова 69

491

35

1657,0

3

КГУ СШ Маманияс.Аксуул.Айсеркенова 13

246

16

757,0

4

КГУ СШ Е.Сихимовас.Жансугурова ул. О.Жумашева

358

16

757,0

5

КГСШ им Н.Есеболатовас.Есеболатоваул.Жамбула 40

241

20

947,0

6

КГУ СШ им Т.Токтаровас.Сагабиенул.Аблайхана 24

182

14

663,0

7

КГУ СШ им Г.Муратбаевас.Б.Сыртанова

186

16

758,0

8

КГУ СШ им Абая  с.Кокжайдак

142

14

663,0

9

КГУ СШ Кенжырас.Кенжыра у

141

16

819,0

10

КГУ СШ. Каракемерс.Каракемер

144

14

663,0

11

КГУ СШим.Садырбайулыс.Каракоз

112

12

569,0

12

КГУ СШим.Гагаринас.Суыксай

188

20

947,0

13

КГУСШ им К.Теребаевас.Кокозек

153

13

616,0

14

КГУ СШ Жанатилеус.Жаналык

131

17

575,0

15

КГУ СШ им Жансугуровас.Ойтоган

155

16

758,0

16

КГУ СШ Матай  ст.МатайулБейсембекова 4

634

50

2368,0

17

КГУ СШ им.Б.Сырттановас.Арасанул

288

22

1041,9

18

КГУСШ им Г.Ормановас.Капалул.Орманова 10

363

26

1231,0

19

КГУ СШ им Е.Жайсанбаевас.Капалул.Бегальдинова 9

401

36

1705,0

20

КГУ СШ им   Жансугуровас.Кызылагашул.Ч.Валиханова

491

40

1894,0

21

КГУ СШ Егинсуст.Егинсу

101

9

423,0

22

КГУ СШ Карачиликс.КарашиликулКастекбаева 7

148

12

568,0

23

КГУ НСШ Кенгарынс.Кенгарын .

89

8

372,0

24

КГУ НСШ Карасу с.Енбекул.Ермектасова    № 35

49

6

280,0

25

КГУ СШ им М.Маметовас.Ащыбулак

94

6

284,0

26

КГУ НСШ Кызылагаш с.АктоганулМектеп №1

79

12

444,0

27

КГУ НСШ Уалихановас.Копа

81

10

309,0

 

Сумма: выделенная напитание обучающихся за счет бюджетных средств из затрат Фонда всеобщего обязательного среднего образования составляет  24578900 (двадцать четыре миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот) тенге включая сумму НДС. Сроки оказываемых услуг: с 01 февраля 2018года по 31 декабря  2018 года.

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.Пакет копии конкурсной документации можно получить

с 9:00  до18:00часов в Государственное учреждение "Аксуский районный отдел образования" по адресу: с.Жансугурово, ул. Желтоксан 5,  2этаж ,кабинет № 1. При себе иметь удостоверение личности и электронный флеш - накопитель( флешку).

Прием документов  в срок до«23» января 2018 года, 11:00 часов по адресу: с.Жансугуров, ул.Желтоксан 5, 2 этаж, кабинет № 1.Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел образования"

по адресу: с.Жансугурово, ул.Желтоксан 5, кабинет № 1

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 11:00 часов

«23»января2018 года.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по следующему адресу: с.Жансугурово, ул.Желтоксан  5,  11:00 часов местного времени, « 23»января  2018 года,каб. №2,  ГУ «Аксуский районный отдел образования»

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:

8 (72832)2-10-46, 8 (72832)2-21-38, 87022898840

 

Руководитель отдела____________________ Б.Рамазанов


Вернуться назад

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018

Карта сайта Обратная связь