USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

Новости

15 Декабря 2017 16:23
Как получить удостоверение личности и заграничный паспорт

Государственная услуга по выдаче удостоверения личности и заграничного паспорта является одной из востребованных. За 11 месяцев текущего года по Алматинской области выдано 146030  удостоверений личности и паспартов.

Для получения указанных документов гражданам необходимо осуществить следующие шаги.

1-шай – обратиться в любой фронт-офис ЦОН.

 

2-шаг - оплатить государственную пошлину в отделении Казпочты или банка второго уровня.

Размер государственной пошлины за выдачу удостоверения личности составляет 0,2 МРП (453,8 тг), за выдачу паспорта - 4МРП (9 076 тг).

 

3-шаг - предоставить оператору ЦОН необходимый пакет документов, в который входят: квитанция об оплате государственной пошлины за документ, свидетельство о рождении (при получении удостоверения личности по достижению 16-летнего возраста, при получении паспорта до 16 лет) и удостоверение личности одного из родителей (для подтверждения гражданства ребенка).

В случае замены указанных документов с истекающим сроком требуется сдать квитанция об оплате государственной пошлины, в случае восстановления утерянных документов – квитанцию об уплате и заявление об утрате и восстановлении документов.

 

4-шаг - пройти по талону Единой электронной очереди к работнику отдела миграционной полиции, осуществляющему деятельность во фронт-офисе ЦОН.

 

5-шаг - сфотографироваться и оставить подпись у сотрудника ЦОН.

 

Готовые документы можно забрать по истечению 15 рабочих дней.

В случае, если гражданин намерен ускорить изготовление документов, ему необходимо оплатить государственную пошлину за «ускорение» в размере 1 989 тенге.

В этом случае срок оказания государственной услуги для получения документов в ускоренном порядке составит: для гг. Астана, Алматы, Шымкент и Актобе – до 2 рабочих дней, для областных центров – до 4 рабочих дней (день приема не входит в срок).

По истечению срока действия паспорт подлежит замене. С заявлением о замене необходимо обращаться заблаговременно (рекомендуется за три месяца до истечения срока).

При получении нового удостоверения и паспорта старые документы необходимо сдать оператору ЦОНа.

 

 

                                                                                           Отдел Аксуского района Департамент «ЦОН»-     филиала  НАО «Государственная корпорация  «Правительство для граждан »по Алматинской области

 


Вернуться назад

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018

Карта сайта Обратная связь