USD 335.33
EUR 395.49
RUB 5.70
Погода в Жансугуров °C

Новости

28 Ноября 2017 15:15
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң негiзгi принциптерi

Барлық адамдардың заң мен сот алдында теңдiгi, мемлекеттiк органдардың қызметiн анық құқықтық регламенттеудi  мұндай қызметтiң заңдылығы мен жариялылығын, оған мемлекеттiк және қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету.Мемлекеттiк аппараттың құрылымдарын, кадр жұмысын жеке және заңды тұлғалар құқықтары мен заңды мүдделерiн қозғайтын мәселелердi шешу рәсiмдерiн жетiлдiру.Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн, сондай-ақ мемлекеттiң әлеуметтiк-экономикалық, саяси-құқықтық ұйымдық-басқару жүйелерiн қорғаудың басымдығынайтамыз.
      Қазақстан Республикасы Конституциясы 39-бабының 1-тармағына сәйкес лауазымды адамдар мен мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк берiлген басқа да адамдардың, сондай-ақ соларға теңестiрiлген адамдардың құқықтары мен бостандықтарын шектеуге жол берiлуiн тану;
      Жеке және заңды тұлғалардың бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерiн қалпына келтiру, сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтың зиянды зардаптарын жою және олардың алдын алу айтамыз.
           Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк берiлген адамдар мен соларға теңестiрiлген адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн мемлекеттiң қорғауы, аталған адамдар мен олардың отбасыларына лайықты тұрмыс деңгейiн қамтамасыз ететiн жалақы (ақшалай үлес) мен жеңiлдiктер белгiлеуболыптабылады.
      Осындай қызметтi жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғаларға кәсiпкерлiк қызметтi мемлекеттiк реттеуге өкiлеттiк берiлуiн болдырмау, сондай-ақ оған бақылау жасауын айтамыз.
      Сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстарды анықтау, ашу, жолын кесу және олардың алдын алу мақсатында жедел-iздестiру қызметi мен өзге де қызметтердi жүзеге асыру, сондай-ақ заңда белгiленген тәртiппен заңға қайшы тапқан ақша қаражаты мен өзге де мүлiктi заңдастыруға жол бермеу мақсатында арнайы қаржылық бақылау шараларын қолдануы.
      Кәсiпкерлiк қызметтi атқару заңмен белгiленген қызметтiк мiндеттерiмен көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Заңның 3-бабының 1, 2 және 3-тармақтарында аталған адамдар үшiн кәсiпкерлiк қызметпен айналысуға, соның iшiнде шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң басқару органдарында ақы төленетiн қызметтер атқаруға тыйым салуды белгiлеуі,
 қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету және қоғамда сыбайлас жемқорлық көрiнiстерiне төзбеушiлiк жағдайын қалыптастыру негiзiнде жүзеге асырылады.
 


Вернуться назад

Как получить удостоверение личности и заграничный паспорт

Государственная услуга по выдаче удостоверения личности и заграничного паспорта является одной из востребованных. За 11 месяцев текущего года по Алматинской области выдано 146030  удостоверений личности и паспартов.

Для получения указанных документов гражданам необходимо осуществить следующие шаги.

1-шай – обратиться в любой фронт-офис ЦОН.

 

2-шаг - оплатить государственную пошлину в отделении Казпочты или банка второго уровня.

Размер государственной пошлины за выдачу удостоверения личности составляет 0,2 МРП (453,8 тг), за выдачу паспорта - 4МРП (9 076 тг).

15 Декабря 2017
Протокол общественных слушанийв форме открытых собраний по «Оценке воздействия на окружающую среду» и технических решений рабочего проекта «Реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы - Усть-Каменогорск» («Талдыкорган – Калбатау-Усть-Каменогорск») км 287-1073, участок км 325-410

1. Дата проведения: 5 декабря 2017 года, 16:00 часов

2. Место проведения: в большом зале здания Аксуского районного акимата

3. Общественные слушания организованыГУ «Аппарат акимаАксуского района», ФАО «НК «КазАвтоЖол» - «Дирекция по строительству», генеральный проектировщик ТОО «Каздорпроект»

4. Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности посредством публикации объявления о проведении общественных слушаний, на государственном и русском языках, в средствах массовой информациии официальном интернет-ресурсе, а именно:

- в редакции районной газеты «Ақсу Өңірі», выпуск редакции № 46 (9885), дата публикации 10 ноября 2017 г.;

- на официальном интернет ресурсе акиматаАксуского района, публикация от 10.11.2017 г.;

- материалы «Оценки воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту«Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы - Усть-Каменогорск» («Талдыкорган–Калбатау-Усть-Каменогорск»)км 287-1073, участок км 325-410.

 

13 Декабря 2017
Протокол общественных слушанийв форме открытых собраний по «Оценке воздействия на окружающую среду» и технических решений рабочего проекта «Реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы - Усть-Каменогорск» («Талдыкорган – Калбатау-Усть-Каменогорск») км 287-1073, участок км 325-410

1. Дата проведения: 5 декабря 2017 года, 12:00 часов

2. Место проведения: в здании дома культуры с. Сагабуен

3. Общественные слушания организованы ГУ «Аппарат акима Аксуского района», ФАО «НК «КазАвтоЖол» - «Дирекция по строительству», генеральный проектировщик ТОО «Каздорпроект»

4. Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности посредством публикации объявления о проведении общественных слушаний, на государственном и русском языках, в средствах массовой информациии официальном интернет-ресурсе, а именно:

- в редакции районной газеты «Ақсу Өңірі», выпуск редакции № 46 (9885), дата публикации 10 ноября 2017 г.;

- на официальном интернет ресурсе акиматаАксуского района, публикация от 10.11.2017 г.;

- материалы «Оценки воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту«Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы - Усть-Каменогорск» («Талдыкорган–Калбатау-Усть-Каменогорск»)км 287-1073, участок км 325-410.

 

13 Декабря 2017

Карта сайта Обратная связь