USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

Конкурсы

Объявление

О государственных закупках способом конкурса особым порядком предусмотренного государственным социальным заказом по оказанию услуг инватакси для инвалидов Аксуского района

Государственное учреждение «Аксуский районный отдел занятости и социальных программ района» 041000 Республика Казахстан Алматинская область Аксуский район с. Жансугурова ул. Желтоксан, 5, объявляет о конкурсе особым порядком предусмотренного социальным заказом по оказанию услуг инватакси для инвалидов Аксуского района
Сроки поставки: три месяцев со дня заключения договора

Сумма, выделенная для данного конкурса по государственным закупкам товара (работ, услуг), составляет 1 397 000 (один миллион триста девяносто тысяч) тенге.

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, находящиеся на территории Аксуского района и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в статья 41 пункт 3 подпункт 2 Постановления Правительства Республики Казахстан № 1301 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 040100 РК Алматинская область Аксуский район с. Жансугурова ул. Желтоксан, 5, ГУ «Аксуский районный отдел занятости и социальных программ района».
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в Государственное учреждение «Аксуский районный отдел занятости и социальных программ» по адресу 040100 Республика Казахстан Алматинская область Аксуский район, с. Жансугурова ул. Желтоксан, 5. Окончательный срок предоставления конкурсных документов до 10-00 часов 22 октября 2014 года.
Конверты с конкурсными документами будут вскрываться в 10-00 часов 22 октября 2014 года по адресу: 040100 Республика Казахстан Алматинская область Аксуский район, с. Жансугурова ул. Желтоксан, 5 кабинет руководителя ГУ «Аксуского районного отдела занятости и социальных программ».
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону 8 (72832) 2-11-43.
Уполномоченный представитель организатора государственных закупок главный бухгалтер государственного учреждения «Аксуский районный отдел занятости и социальных программ» Жумадилова Айман Калибаевна телефон 8(72832) 2-18-88.

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь