USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

Основные задачи отдела

1) развитие жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, благоустройство и озеленение городских территорий и организация работ по содержанию и благоустройству мест общего пользования.
2) выступает заказчиком по благоустройству и озеленению городских территорий и ремонтно-строительным работам общего назначения.
3) координирует деятельность организации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности при реализации планов и программ по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, пассажирскому транспорту и автомобильных дорог.
4) разрабатывает основные направления развития городской инфраструктуры по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства, организации работ по теплоснабжению, электроснабжению и водоснабжению, озеленению, санитарной очистке, внешнему оформлению, содержанию, ремонту и строительству городских дорог, мостов, площадей, скверов, бульваров, фонтанов, сетей уличного освещения, арычной сети, мест захоронения населения города и ремонтно-строительным работам общего назначения, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
5) анализирует исполнение бюджетных средств по благоустройству, разработке основных показателей проектов бюджета, определение главных направлений и приоритетов в развитии благоустройства пассажирского транспорта и автомобильных дорог и озеленения совместно с районным финансовым отделом.
6) определяет наиболее важные и перспективные инвестиционные проекты с целью их направления Акиму района для установления источников, выявляет наиболее важные и перспективные инвестиционные проекты с целью их направления Акиму района для установления источников финансирования.
7) в пределах своей компетенции ведет учет жилищного фонда города, осуществляет взаимодействие с кооперативами собственниками квартир.
8) координирует работу и осуществляет функции государственного регулирования деятельности городского пассажирского транспорта и развития сетей автомобильных дорог.
9) контролирует выполнение предприятиями, независимо от их форм собственности транспортного законодательства, требований по безопасности движения и экологии при эксплуатации транспорта.

Дата редактирования: 24 Октября 2017 17:54
Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь