USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

Основные функции отдела

1) обеспечение контроля выполнения актов Президента, Правительства, поручений Администрации Президента Республики Казахстан, решений, распоряжений и поручений Акима области;
2) осуществление стратегического и политического планирования, координации работы государственных органов по вопросам внутренней политики, разработка единого плана действий;
3) изучение общественного мнения населения района путем проведения мониторинга общественно-политической ситуации и деятельности религиозных объединений, НПО и иных общественных организаций;
4) подготовка информационно-справочных материалов о деятельности политических партий, общественно-политических, религиозных объединений;
5) организация работы по обеспечению внутриполитической стабильности, консолидации общества и межконфессиональной толерантности;
6) осуществление и координация медиа-планирования информационно-разъяснительной работы государственных органов в районах и городах с учетом событийного ряда;
7) организация и координация взаимодействия с местными СМИ, подготовка и проведение целевых мероприятий со СМИ;
8) координация информационно-разъяснительной работы местных исполнительных органов, деятельности информационно-пропагандистских групп по разъяснению Стратегии «Казахстан 2030», Послании Президента народу Казахстан.
9) осуществление взаимодействия с НПО в соответствии с Концепцией государственной, информационной поддержки местных НПО;
10) анализ и прогноз внутриполитической ситуации, партийного строительства в районах и городах;
11) организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, тренингов, «круглых столов» и т.д. по проблемам взаимодействия с политическими партиями, общественно-политическими движениями, религиозными объединениями.

Дата редактирования: 25 Октября 2017 11:34
Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь