USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

Основные задачи отдела

Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, решениями и распоряжениями акима района, иными нормативными, правовыми актами;
1) участие в укрепление демократических институтов общества, разъяснение и пропаганда основных приоритетов Стратегии развития Казахстана до 2030 года, Послании Президента народу Казахстана.
2) координация деятельности по разработке и реализации программ по пропаганде и разъяснению государственной внутренней политики, законодательства Республики Казахстан по вопросам внутренней политики, общественно-политической сферы;
3) проведение социологических и политических исследований, направленных на прогноз общественно-политической ситуации в районе;
4) всестороннее и объективное изучение, обобщение и анализ происходящих в районах и городах общественно-политических процессов и тенденций их развития, электоральных настроений граждан, работы государственных органов;
5) реализация государственной информационной политики на региональном уровне, координация деятельности региональных СМИ по выполнению государственного заказа на ее проведение;
6) координация деятельности неправительственных организаций (НПО);
7) гармонизация межэтнических отношений, укрепление межнационального единства, консолидации общества, пропаганда и воспитание казахстанского патриотизма;
8) вовлечения НПО в решение социально-значимых проблем общества;
9) реализация государственной молодежной политики;
10) мониторинг деятельности политических партий, общественно-политических движений, религиозных объединений:
11) разработка концептуальных основ и практических рекомендаций в области внутренней политики, а также предложений по консолидации общества на основе формирования гражданской идентичности, долгосрочных приоритетов Казахстана;
12) взаимодействие с общественными объединениями, политическими партиями, общественно-политическими и религиозными организациями, профессиональными союзами, СМИ, представителями общественности.

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь