USD 324.65
EUR 397.66
RUB 5.74
Погода в Жансугуров °C

Основные задачи отдела

Основными целями отдела являются:
 - обеспечение конституционного права граждан на пользование услугами культуры и развития языков;
 - разработка и реализация на территории района единой государственной политики в сфере культуры и развития языков;
 - обеспечение развития объектов культуры в территорий района в целях всестороннего и гармоничного развития личности, укрепления здоровья формирования здорового образа жизни и организация отдыха людей;
 - развитие услуг оказываемых населению района учреждениями культуры и развития языков;
2. Координация деятельности районных и сельских структурных подразделений в разработке текущих и перспективных программ культуры и развития языков, а также по развитию Казахской национальной культуры и культуры других национальностей, проживающих на территорий района:
 - дальнейшее совершенствование библиотечного, информационного обеспечения жителей района, создание условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и представляемых библиотеками;
 - разработка программ и участие в формировании и реализации общегосударственной политики в деле защиты, сохранения и использование музейных комплексов района;
 - государственное обеспечение функционирования системы культуры и развития языков и ее социальная защита в соответствий с потребностями населения района и новыми социально – экономическими условиями его развития:
 - проведение кадровой политики в области культуры и развития языков, организация подготовки, повышения квалификации управленческих, библиотечных, музейных, культурно–просветительных работников для организации деятельности в условиях рыночных отношений;
3. К основным направлениям деятельности отдела относятся:
 - обеспечение эффективности деятельности учреждений и предприятий, культуры и развития языков в районе и сельских учреждениях, разработка компонента содержания культуры и развития языков для всех типов подведомственных структур.

Дата редактирования: 24 Октября 2017 17:56
Уважаемые автовладельцы и жители Аксуского района!!!

Уважаемые автовладельцы и жители Аксуского района!!!

Доводим до Вашего сведения, что в настоящее время проводятся профилактические мероприятия с участием органов государственных доходов и органов дорожной полиции по постановке на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя лиц, занимающихся частным извозом.

23 Января 2018
Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
Карта сайта Обратная связь