USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

Общая информация

1. Руководитель отдела: Мырзеков Нурлан Комарович

2. Телефон отдела: 2-2048, 2-2848
Электронная почта : aksuski_rayon@mail.ru

3. Юридический адрес отдела: индекс 040100 Республика Казахстан, Алматинская область,
Аксуский район, село Жансугурова, улица Желтоксан, д. №5.

На основании постановления Акимата Аксуского района от 4 января 2012 года №10 «О внесений изменений и дополнений в постановление акимата Аксуского района № 952
«О лимите штатной численности и структуры государственных исполнительных органов Аксуского района» изменено и утверждено наименование государственного учреждения
«Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аксуского района» в государственное учреждение «Аксуский районный отдел архитектуры и градостроительства » Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и Законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, акима Алматинской области и иными нормативно-правовыми актами, а также настоящим Положением.
Отдел является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печать и штамп со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством счет в органах Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан.
Вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени. Имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени местного исполнительного органа, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством. Финансирование деятельности отдела осуществляется за счет средств местного бюджета.

Наименование юридического лица на государственном языке: «Ақсу ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі » мемлекеттік мекемесі на русском языке Государственное учреждение «Аксуский районный отдел архитектуры и градостроительства».

Дата редактирования: 23 Октября 2017 17:14
Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь